Print-vriendelijke versiePDF versie

Onze dienst staat garant voor het beoefenen van evidence based medicine volgens de meest actuele richtlijnen. We werken ook heel nauw samen met verschillende universitaire diensten zoals UZ Leuven, UZ Antwerpen en UZ Gent.

Meerdere leden van onze dienst hebben een bijzondere bekwaming in een bepaalde subspecialisatie (bekkenbodempathologie, gynaecologische oncologie, verloskundige en gynaecologische echografie, endoscopie, ...) omdat we geloven in het principe van centralisatie van de zorg. Het kan dus gebeuren dat u doorverwezen wordt naar een collega die meer bedreven is in de diagnostiek of behandeling van een bepaald probleem.

Het AZ Turnhout is een opleidingsziekenhuis voor verpleegkundigen, vroedkundigen en artsen in opleiding. Naast een erkenning door het ministerie van volksgezondheid als opleidingsplaats voor zowel artsen (stagiairs) als gynaecologen (assistenten) in opleiding is de dienst gynaecologie-verloskunde sinds 2015 ook erkend door de European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) als Europese opleidingsplaats voor gynaecologen. Hiertoe werken we samen met de universiteiten van Leuven, Antwerpen, Gent en Hasselt en ook met de Thomas More Hogeschool waar onze gynaecologen fungeren als docenten voor de opleiding vroedkunde. Onze dienst is erkend als een opleidingsplaats voor zowel jongerejaars als ouderejaars assistenten.

We onderhouden nauwe contacten met de huisartsen in onze regio. Zo zijn er meermaals per jaar gezamenlijke overlegmomenten voor het optimaliseren van de samenwerking en het garanderen van een hoge kwaliteit van zorg. Zo bestaat er o.a. een afgesproken afwisselend opvolgingstraject met de huisarts voor het opvolgen van de zwangerschap (link naar schema), maar ook voor het opsporen van baarmoederhalskanker en borstkanker wordt nauw samengewerkt.

Onze gynaecologen zijn als experten actief betrokken bij verschillende trainingen en opleidingen georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) in volgende centra: Centrum voor Heelkundige Technieken (CHT) in Leuven, Endoscopische Trainingscentrum (ETCA) in Antwerpen, ‘Elancourt Center of Excellence’ in Parijs en het ‘IRCAD Laparoscopic Training Center’ in Straatsburg. Verder worden er in het AZ Turnhout verschillende opleidingen georganiseerd in zowel bekkenbodem- als endoscopische chirurgie.

Het AZ Turnhout en de dienst gynaecologie-verloskunde behaalde onder meer de volgende erkenningen nationaal en internationaal:

 • In 2017 werd het AZ Turnhout beloond met het internationale NIAZ kwaliteitslabel  voor onze inspanningen voor het optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg  en het ontwikkelen van een cultuur van constante verbetering in ons ziekenhuis.
 • AZ Turnhout is een kindvriendelijk ziekenhuis en streeft naar een babyvriendelijke aanpak om ervoor te zorgen dat iedere baby en moeder  tijdens de zwangerschap, bevalling en geboorte de beste kansen krijgt om een optimale gezondheid te garanderen. Een belangrijke doelstelling hiertoe is om het succes van borstvoeding op de kraamafdeling te bevorderen, promoten en optimaal te begeleiden.
 • De dienst gynaecologie-verloskunde is een door het Ministerie van volksgezondheid erkende opleidingsplaats voor zowel artsen (stagiairs) als gynaecologen (assistenten) in opleiding. Onze dienst is erkend als een opleidingsplaats voor zowel jongerejaars als ouderejaars assistenten.
 • In 2015 behaalde onze dienst ook een Europese erkenning door de European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) als Europese opleidingsplaats voor gynaecologen.
 • Wettelijke bepalingen voor fertiliteitscentra: de fertiliteitskliniek van het AZ Turnhout is een erkend intermediair centrum en houdt zich aan de wettelijke bepalingen. Sinds de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting van 06/07/2007 zijn alle erkende fertiliteitscentra gehouden aan deze nieuwe wetgeving.
 • Dr Isabelle Cadron en Dr Ingrid Vandenput zijn door de European Society of Gynaecologic Oncology (ESGO) erkend als gynaecologisch oncoloog. Zij vervolledigden hun opleiding met een bijkomend fellowship en werden in die periode opgeleid in medicamenteuze therapie, borstchirurgie en oncologische bekkenchirurgie met aandacht voor robotische en laparoscopsiche chirurgie. Beiden zijn lid van verschillende nationale en internationale medische verenigingen en zijn eveneens auteurs van verschillende nationale en internationale publicaties. Binnen de dienst is er een centralisatie van de oncologische zorg. 
 • Dr Isabelle Cadron behaalde een doctoraat aan de universiteit Leuven getiteld “Epithelial Ovarian Cancer: molecular and clinical predictors for platinum resistance.” Dr Ingrid Vandenput behaalde een doctoraat aan de universiteit Leuven getiteld “Clinicopathologic study in uterine cancer.”
 • Dr Steven Van Calenbergh behaalde een bijzondere bekwaming in de echografie en is onder meer gecertificeerd als echografist door de International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) level 3 verloskundige echografie en door de International Ovarian Tumour Analysis Group (IOTA) gynaecologische echografie. Binnen onze  dienst is er een centralisatie van de hoog risico echografieën. Tevens heeft hij een bijzondere interesse in de benigne endoscopische gynaecologische chirurgie.
 • Dr Ruben Vanspauwen behaalde een bijzondere bekwaming in de urogynaecologie en endoscopische chirurgie. Hij vervolledigde zijn opleiding met een bijkomend fellowship aan het Flinders Medical Centre in Australië waar hij zich subspecialiseerde in bekkenbodempathologie, behandeling van urinaire incontinentie en prolapschirurgie. Daarmee lag hij aan de basis van het opstarten van de multidisciplinaire bekkenbodemkliniek van het AZ Turnhout in 2011. Tevens heeft hij een bijzondere interesse in de benigne endoscopische gynaecologische chirurgie. Hij is actief binnen verschillende nationale en internationale medische verenigingen en tevens auteur van verschillende nationale en internationale publicaties.


Onze dienst neemt op continue basis actief deel aan verschillende klinische studies in verschillende domeinen.
Hieronder een overzicht van de lopende studies:


Verloskunde

 • B.OSS  registratie

Urogynaecologie

 • Studie ter evaluatie van de VVOG prolapsbrochure

Senologie

 • SOLD
 • CYPTAMBRUT-2

Gynaecologische Oncologie

 • EFFECT
 • TRINOVA
 • MEC-studie
 • HEC-studie
 • DESKTOP III (verwachtende 2014)
Comments