Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

Corona Update

Momenteel is het door de coronamaatregelen niet mogelijk dat de partner mee komt op consultatie.
Van het moment dat hier terug verandering in komt lees je dit op deze website of op onze facebookpagina.

Bedankt voor het begrip. En zorg goed voor jezelf en je naasten.

We heten u van harte welkom op de website van de dienst gynaecologie-verloskunde AZ Turnhout.

Binnen het AZ Turnhout wensen wij patiënt gerichte en kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan iedere vrouw die nood heeft aan gezondheidszorgen en dit volgens de laatste innovatieve technieken en internationale richtlijnen. Hiervoor hebben wij een team van gynaecologen ter beschikking met elk hun bijzondere bekwaamheden en interesses. Waar nodig wordt multidisciplinair samen gewerkt met andere diensten om een optimale zorg te kunnen verlenen.

We hopen u op deze website informatie te verschaffen over onze dienst en de verschillende subspecialisaties en wensen u veel leesplezier. 

 

webdesign: joumani.be

Comments