Team

Ons team

Onze dienst staat garant voor het beoefenen van evidence based medicine volgens de meest actuele richtlijnen. We werken ook heel nauw samen met verschillende universitaire diensten zoals UZ Leuven, UZ Antwerpen en UZ Gent.

Meerdere leden van onze dienst hebben een bijzondere bekwaming in een bepaalde subspecialisatie (bekkenbodempathologie, gynaecologische oncologie, verloskundige en gynaecologische echografie, endoscopie, …) omdat we geloven in het principe van centralisatie van de zorg. Het kan dus gebeuren dat u doorverwezen wordt naar een collega die meer bedreven is in de diagnostiek of behandeling van een bepaald probleem.

Het AZ Turnhout is een opleidingsziekenhuis voor verpleegkundigen, vroedkundigen en artsen in opleiding. Naast een erkenning door het ministerie van volksgezondheid als opleidingsplaats voor zowel artsen (stagiairs) als gynaecologen (assistenten) in opleiding is de dienst gynaecologie-verloskunde sinds 2015 ook erkend door de European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) als Europese opleidingsplaats voor gynaecologen. Hiertoe werken we samen met de universiteiten van Leuven, Antwerpen, Gent en Hasselt en ook met de Thomas More Hogeschool waar onze gynaecologen fungeren als docenten voor de opleiding vroedkunde. Onze dienst is erkend als een opleidingsplaats voor zowel jongerejaars als ouderejaars assistenten.

We onderhouden nauwe contacten met de huisartsen in onze regio. Zo zijn er meermaals per jaar gezamenlijke overlegmomenten voor het optimaliseren van de samenwerking en het garanderen van een hoge kwaliteit van zorg. Zo bestaat er o.a. een afgesproken afwisselend opvolgingstraject met de huisarts voor het opvolgen van de zwangerschap (link naar schema), maar ook voor het opsporen van baarmoederhalskanker en borstkanker wordt nauw samengewerkt.

Onze gynaecologen zijn als experten actief betrokken bij verschillende trainingen en opleidingen georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) in volgende centra: Centrum voor Heelkundige Technieken (CHT) in Leuven, Endoscopische Trainingscentrum (ETCA) in Antwerpen, ‘Elancourt Center of Excellence’ in Parijs en het ‘IRCAD Laparoscopic Training Center’ in Straatsburg. Verder worden er in het AZ Turnhout verschillende opleidingen georganiseerd in zowel bekkenbodem- als endoscopische chirurgie.

Gynesis_groepsfoto_v5_small