Problematiek

Zit je met een vraag? Neem contact op!
Ga naar de contactpagina

Problematiek

Problematiek

De voorbije jaren heeft de medische wereld grote vooruitgang geboekt inzake vruchtbaarheidsbehandelingen. Dit maakt dat we de meeste koppels kunnen helpen, doch voor sommigen blijft zwangerschap ook na herhaalde behandelpogingen uit. Naast de medisch-wetenschappelijke aspecten, blijft vruchtbaarheidsbehandeling vaak ook een emotioneel kwetsbaar domein.

Tijdens de eerste raadpleging wordt in een uitgebreid gesprek ingegaan op de betekenis van verminderde vruchtbaarheid en wordt een voorstel gedaan van onderzoeken.

Na de onderzoeksfase wordt een besprekingsraadpleging gepland. Hier worden de specifieke bevindingen uitgelegd en wordt in functie hiervan een behandeling voorgesteld. Koppels met onvervulde kinderwens zijn meestal gezonde mensen. De mate waarin zowel de onderzoeken als de behandeling worden doorgevoerd, zal telkens, na uitleg door de arts, door het koppel bepaald worden. Op deze manier wordt gekomen tot een gezamenlijke beslissing.

Wij beschikken in het AZT over de volledige mogelijkheid van vruchtbaarheidsonderzoeken, zowel bij de vrouw als bij de man. Onze dienst heeft een erkenning van intermediaire structuur. Met betrekking tot de behandeling wordt het volledige domein aangeboden, gaande van endoscopische chirurgie en stimulatie van de eisprong, over het rechtstreeks inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder (inseminatie of IUI) tot het terugplaatsen van embryo’s in de baarmoeder na bevruchting in het laboratorium (IVF of ICSI).

Voor de pick-up en terugplaatsing van het embryo (IVF of ICSI) gaat patiënte ambulant naar het IVF-centrum, waarmee een nauwe samenwerking bestaat.

Op deze manier beoogt een team van artsen en vroedvrouwen, klinisch biologen, laboranten, administratief personeel en psychologen vanuit ons centrum een optimale zorgkwaliteit te verlenen aan onze patiënten met onvervulde kinderwens.