Info en contact

Zit je met een vraag? Neem contact op!
Ga naar de contactpagina

Info en contact

Info en contact

Team

Dr Isabelle Cadron en Dr Ingrid Vandenput ontwikkelden tijdens hun algemene opleiding tot gynaecoloog een bijzondere interesse voor senologie (behandeling van borsttumoren) en gynaecologische oncologie (behandeling van tumoren van de geslachtsorganen).

Zij vervolledigden dan ook hun opleiding met een bijkomend fellowship en werden in die periode opgeleid in medicamenteuze therapie, borstchirurgie en oncologische bekkenchirurgie met aandacht voor robotische en laparoscopsiche chirurgie (minimaal invasief dmv kijkoperatie).

Dr Isabelle Cadron behaalde een doctoraat aan de universiteit Leuven getiteld “Epithelial Ovarian Cancer: molecular and clinical predictors for platinum resistance.”

Dr Ingrid Vandenput behaalde een doctoraat aan de universiteit Leuven getiteld “Clinicopathologic study in uterine cancer.”

Dr Isabelle Cadron en Dr Ingrid Vandenput zijn lid van verschillende nationale en internationale medische verenigingen en zijn eveneens auteurs van verschillende nationale en internationale publicaties

Werkwijze

U komt op onze raadpleging voor een eerste afspraak

U schrijft zich in aan de centrale balie voor de arts waarmee u een afspraak heeft. We raden u aan 15 min voor het tijdstip van uw afspraak aanwezig te zijn in het ziekenhuis. U heeft dan voldoende tijd om deze inschrijving in orde te brengen

U komt naar de poli gynaecologie, 2e verdieping en meldt zich aan bij de centrale balie. Daar zal men u de wachtzaal wijzen.

U neemt plaats in de wachtzaal. De arts waarmee u een afspraak heeft zal u vervolgens in de onderzoeksruimte binnen roepen. Daar er verschillende artsen raadpleging doen is dit niet steeds in de volgorde van aankomst. We proberen u zo snel mogelijk op het afgesproken tijdstip te helpen. Gelieve echter begrip te hebben dat sommige, vaak slecht nieuws gesprekken, wel eens kunnen uitlopen. Daar wij al onze patiënten de nodige aandacht, opvang en uitleg wensen te geven vragen wij hiervoor uw begrip.

In de onderzoekskamer zal u eerst een gesprek hebben met uw behandelende arts waarna een grondig klinisch onderzoek gebeurd. Hierbij kunnen assistenten gynaecologie of arts stagiairs in opleiding aanwezig zijn.

Op basis van deze gegevens zal een verder behandelingsplan worden opgesteld en met u worden besproken.

U komt op onze raadpleging voor een controle

Uw dossier is reeds gekend. Uw behandelende arts zal met u uw huidige toestand overlopen waarna een grondig klinisch onderzoek gebeurd.

Indien nodig zullen nadien bijkomende onderzoeken worden aangevraagd. Frequent dient er een bloedname te gebeuren of worden afspraken gemaakt voor bijkomende radiografische opnames.

De frequentie van opvolg varieert naar gelang uw ziekte toestand en voorgeschiedenis.

Frequent wordt volgend opvolgschema gebruikt
De eerste 2 jaar dient u om de 3-4 maand op controle te komen, gedurende 2-5 jaar na uw initiële behandeling dient u om de 6 maand op controle komen. Na 5 jaar wordt dit een jaarlijkse controle.