Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen

Toxoplasmose (of kattenziekte)

Toxoplasmose is een parasiet in de uitwerpselen van katten, maar kan ook voorkomen in rauw vlees en groenten en fruit. Indien u voor de eerste maal besmet wordt tijdens de zwangerschap, kunnen hierdoor aangeboren afwijkingen bij de baby ontstaan. Daarom wordt er door middel van een
bloedonderzoek nagegaan of u de ziekte al heeft doorgemaakt.

Is dit niet het geval, dan neemt u best enkele voorzorgsmaatregelen in acht om een besmetting te voorkomen: U eet best geen rauw vlees (bv. filet americain, carpaccio, …). Goed gebakken, gekookt of gerookt vlees en charcuterie vormen geen probleem.

Eet enkel rauwe groenten als u weet dat ze goed gewassen zijn. Was ze eventueel nog een keer extra. Als u in contact komt met katten, was dan zeker goed de handen voor u voedingsmiddelen aanraakt. De kattenbak ververst u best met handschoenen of u laat iemand anders het doen. In de tuin werkt u best met handschoenen aan.

Cytomegalievirus (of CMV)

Wanneer u tijdens de zwangerschap voor de eerste maal besmet wordt met CMV, kunnen hierdoor aangeboren afwijkingen (doofheid, mentale retardatie) bij de baby ontstaan.

Wanneer iemand besmet is met CMV, wordt het virus in alle lichaamsvochten aangetroffen (bloed, urine, speeksel, tranen, moedermelk, …). Overdracht gebeurt via rechtstreeks contact met deze lichaamsvochten.

Zuigelingen, kleuters en jongeren zijn dus risicogroepen. Vaak treden dus ook besmettingen op in eigen gezin, van kind op zwangere mama. Probeer goed de handen te wassen na elk contact met uw kind, dit gedurende de hele zwangerschap. Ook na het aanraken van bestek of speelgoed wordt er aangeraden de handen te wassen.

Listeria

Besmetting met de listeria bacterie kan leiden tot aangeboren afwijkingen bij de baby en vroeggeboorte.

U vermijdt best het eten van Franse schimmelkaas en huisgemaakte paté. De bacterie kan ook voorkomen in niet-gepasteuriseerde melk.

Salmonella

De salmonella-bacterie kan maag- en darmproblemen veroorzaken, die bij een zwangere vrouw vroegtijdige contracties van de baarmoeder kunnen veroorzaken. Daarom wordt het eten van rauwe eieren en onvoldoende gekookte schaal- en schelpdieren afgeraden.

Kinkhoest vaccinatie

Kinkhoest is een bacteriële infectie van de bovenste luchtwegen die aanleiding geeft tot ernstige hoestaanvallen. Kinkhoest verloopt zeer ernstig bij pasgeboren baby’s. Hiervoor was u gevaccineerd als baby, maar deze vaccinatie is na 10 jaar uitgewerkt.

Toekomstige ouders worden aangeraden zich opnieuw te laten vaccineren, vermits de baby pas na enkele maanden kan gevaccineerd worden. Zonder vaccinatie kunnen de ouders de baby met kinkhoest besmetten.

Daarom wordt sterk aanbevolen dat bij een eerste zwangerschap beide ouders zich tijdens de zwangerschap (tussen 24 en 32 weken) laten vaccineren. Bij volgende zwangerschappen wordt aangeraden dat de moeder telkens tussen 24 en 32 weken opnieuw wordt gevaccineerd. Dit vaccin kan door uw huisarts toegediend worden.

Toediening anti-D antistoffen

Anti-D tijdens de zwangerschap op 30 weken
Bij rhesus-negatieve zwangeren wordt geadviseerd om rond een zwangerschapsduur van 30 weken preventief anti-D antistoffen toe te dienen via een injectie om rhesus immunisatie te vermijden. Voordat u de injectie krijgt zal er een bloedonderzoek plaatsvinden om uit te sluiten dat er zich reeds
antistoffen gevormd hebben. Uw arts zal u hierover meer informatie geven.

Anti-D tijdens de zwangerschap in andere situaties
Buiten de injectie met anti-D rond30 weken zijn er nog een aantal situaties waarin anti-D wordt aanbevolen aan rhesus-negatieve vrouwen: bv. bij een curettage wegens miskraam of bij een spontaan miskraam na 10 weken; een buitenbaarmoederlijke zwangerschap; een vlokkentest of vruchtwaterpunctie; een stomp trauma op de buik en bij het keren van een kind in stuitligging

Na de bevalling
Bij rhesus-negatieve patiënten zal na de bevalling de rhesusfactor van het kind gecontroleerd worden en indien nodig zal nogmaals een injectie met anti-D worden toegediend. Dit voorkomt dat antistoffen worden aanmaakt die in een volgende zwangerschap problemen kunnen veroorzaken.