Verloop van de zwangerschap

Verloop van de zwangerschap

Verloop van de zwangerschap

6-7 weken zwangerschap – Huisarts

 • Opmaak van een zwangerschapsdossier met het noteren van persoonlijke gegevens (datum laatste maandstonden, bloedgroep, ziektegeschiedenis, leefgewoonten) en familiale gegevens (bijv. erfelijke aandoeningen)
 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Bloedafname: algemeen bloedonderzoek, controle antistoffen voor rubella (rodehond), toxoplasmose (kattenziekte) en cytomegalievirus (CMV), bepaalde infecties zoals hepatitis (geelzucht), HIV en syfilis
 • Informatie in verband met het verloop van de zwangerschap, voeding, lichaamsbeweging, levensstijl, …
 • Informatie en bespreken prenatale screening
 • Meegeven en invullen van moederboekje

12-13 weken zwangerschap – Gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Echografie met nekplooi meting
 • Bloedafname met eventueel eerste trimester screening of nipt en urinekweek
 • Meegeven voorschrift griepvaccinatie tijdens griepseizoen

16 weken zwangerschap – Huisarts of gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk, buikonderzoek
 • Beluisteren foetale hartslag (doptone) of echografie

20 weken zwangerschap – Gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk, buikonderzoek
 • 2e trimester structurele echografie: uitgebreid echografisch nazicht van de verschillende
  orgaansystemen van de baby, beluisteren foetale hartslag, groei en ligging van de baby,
  hoeveelheid vruchtwater, positie placenta (moederkoek)

25 weken zwangerschap – Huisarts of gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Beluisteren foetale hartslag (doptone) of echografie
 • Suikertest en bloedafname
 • Invullen formulieren voor aanvraag kraamgeld en erkenning
 • Informatie over kinkhoest vaccinatie

30 weken zwangerschap – Gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • 3e trimester echografie: groei en ligging van de baby, positie placenta, hoeveelheid vruchtwater, beluisteren foetale hartslag
 • Bij rhesus-negatieve moeders: toediening anti-D

33 weken zwangerschap – Huisarts

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Beluisteren foetale hartslag (doptone)

35-36 weken zwangerschap – Gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Echografie voor controle groei en ligging baby
 • Afname GBS kweek

38 weken zwangerschap

Eerste zwangerschap: gynaecoloog • volgende zwangerschappen: huisarts

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Echografie voor controle groei en ligging baby
 • CTG of monitor: registratie van foetale hartslag en contracties gedurende 30 minuten

39 weken zwangerschap – Gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Eventueel echografie
 • CTG

40 weken zwangerschap – Gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Echografie voor controle groei en ligging baby
 • CTG

Na 40 weken zwangerschap – Gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • CTG 2x per week
 • Afspreken eventuele inleiding

Prenatale raadpleging – Bij de vroedvrouw

Buiten de raadplegingen bij de gynaecoloog of huisarts kan u ook een prenatale raadpleging bij de vroedvrouw volgen. U krijgt hier praktische informatie over de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Deze raadplegingen worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

 

Individuele sessie

 • Begin zwangerschap
 • Individueel per koppel
 • Duur: 1 uur

Groepssessies

 • Groep van 10 koppels
 • Duur: 2 uur
 • Rond 28 weken: borstvoeding of flesvoeding
 • Rond 32 weken: arbeid en bevalling, rondleiding in de verloskamer en materniteit
 • Rond 36 weken: verzorging na de bevalling van moeder en kind